Ana Sayfa

DUYURU!.. (12.03.2020)

HÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın; Koronavirüs hastalığının bulaşma riskini ve hızını azaltmak için alınan önlemler kapsamındaki…    12.03.2020    tarihli duyurusu nedeniyle HÜFOT’un tüm Fotoğraf Kursları ve Etkinlikleri Nisan Ayı sonuna kadar İPTAL edilmiştir.

Kursiyer arkadaşlar, iletişimlerini Pratik Kurs Eğitmenleriyle veya iletisimhufot@gmail.com  üzerinden sağlayacaklardır. Her türlü gelişme www.hufot.org sitesinden üye ve kursiyer arkadaşlara bildirilecektir.

 

PRATİK KURS GRUPLARI

Her grubun eğitmeni kutucuğun başındaki koyu yazılı kişidir. Katıldığınız ilk derste eğitmeninizle iletişime geçiniz.

kursGrup

KURSLAR HAKKINDA GENİŞ BİLGİ AŞAĞIDADIR.

 1- HÜFOT TEMEL DÜZEY FOTOĞRAF KURSU

1-  Temel Fotoğraf Kursu 19 Ekim 2019 Cumartesi günü başlayacak ve her Cumartesi günü Saat: 11.00 – 13.00 arasında Sıhhiye Kampusu H.Ü. Tıp Fakültesi içerisindeki Mavi Amfi ’de yapılacaktır.

2-  Temel Fotoğraf Kursu fotoğrafı hiç bilmeyen veya çok az bilenler için düzenlenmiştir.

3-  Kurs ücretsiz olup,  teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır.

4-  Temel Fotoğraf Kursuna katılmak için “fotoğraf makinesi” şart değildir.  Fotoğraf çekmeye yarayan bir cihaz örneğin, akıllı telefonun olması yeterlidir.

 5-  İlk derslerde fotoğraf çekmekte kullanılan cihazlar, uygulamalı olarak anlatılacaktır. Bu nedenle kursa katılacakların ilk dersten itibaren kullanacakları cihazla (Fotoğraf Makinesi veya Akıllı Telefonla)  gelmelerinde fayda vardır. (Kursiyerlerin kullanacakları fotoğraf makinelerinin kendilerinin olması şart değildir. İlerleyen derslerde makine satın almak isteyenler için geniş bilgi verilecektir.)

 6-  Teorik dersler 2019-2020 Ders Yılı boyunca Mayıs Ayı sonuna kadar devam edecektir. Ayrıca uygulama yapmak için günü birlik fotoğraf gezileri düzenlenecektir.

 7-  Kursa katılanlar kurs boyunca  http://www.hufot.org  sitesinden bilgilendirilecektir. Kursiyerlerin bu siteyi yakından takip etmelerinde fayda vardır. Daha önce yapılmış olan Ön Kayıtlar HÜFOT Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Kesin kayıtlar Cumartesi Günü MAVİ AMFİ’de form doldurularak yapılacaktır. Ön Kayıt yapılmış olması Kesin Kayıt yapıldığı anlamına gelmez. Kesin Kayıt yaptıracak kişilerin kabulüne “HÜFOT Eğitim Değerlendirme Kurulu” karar verecektir.

 8-  İkinci haftadan sonra kursa gelenler kabul edilmeyecektir.

 9-  Kursa öncelikle Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, çalışanları ve akademik personeli kabul edilecek olup, kayıtlar sonrası BOŞ kontenjan kalırsa H.Ü dışından fotoğraf severler de dinleyici olarak derslere kabul edilecektir. H.Ü dışından katılan fotoğraf severler düzenlenecek gezi, uygulama ve çekimlerdeki masraflarını kendileri karşılayacaklardır. H.Ü dışından kursa katılacak fotoğraf severler HÜFOT’tan veya H.Ü’den en az geçerli 2 referans göstermek zorundadırlar.

 10-  Kursa katılan herkes H.Ü.’nün ve HÜFOT’un kurallarına uymak zorundadır.

 2- HÜFOT İLERİ DÜZEY FOTOĞRAF KURSU

1-  İleri Düzey Fotoğraf Kursu 19 Ekim 2019 Cumartesi günü başlayacak ve her Cumartesi günü Saat: 14.00 – 16.00 arasında Sıhhiye Kampusu H.Ü. Tıp Fakültesi içerisindeki Mavi Amfi ’de yapılacaktır.

2-  İleri Düzey Fotoğraf Kursu ücretsiz olup, fotoğrafı bilenler için düzenlenmiştir. Kursa HÜFOT Temel Fotoğraf Kursunu bitirmiş olanlar katılabilir. HÜFOT dışındaki Temel Fotoğraf kurslarına katılmış olanlar veya fotoğrafı bildiğini beyan edenler HÜFOT İleri Düzey Eğitmenlerinin uygun bulması ve kabul etmesi sonucunda kursa katılabilirler.

3-  Kursta teorik dersler, fotoğraf okuma, pratik uygulamalar yapılacak olup, kurs süresince çekim gezileri düzenlenecektir. Kurs süresince “Fotoğraf Projesi” üzerinde çalışılacak ve kurs sonunda proje sergisi açılacaktır. Kurs süresince derslere devam ve projeye katılma zorunluluğu vardır.

4-  Kursa katılanlar kurs boyunca  http://www.hufot.org  sitesinden bilgilendirilecektir. Kursiyerlerin bu siteyi yakından takip etmelerinde fayda vardır. Kurslara katılmak isteyenlerin kayıtları Cumartesi Günü MAVİ AMFİ’de form doldurularak ve eğitmenle görüşülerek yapılacaktır. Kayıt yaptıracak kişilerin kabulüne HÜFOT Eğitmeni karar verecektir.

5-  Kursa öncelikle Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, çalışanları ve akademik personeli kabul edilecek olup, kayıtlar sonrası BOŞ kontenjan kalırsa H.Ü dışından fotoğraf severler de kabul edilecektir. H.Ü dışından katılan fotoğraf severler düzenlenecek gezi, uygulama ve çekimlerdeki masraflarını kendileri karşılayacaklardır.

6-  Kursa katılan herkes H.Ü’nün ve HÜFOT’un kurallarına uymak zorundadır.